Nekoć je učenje jezika bio luksuz koji su si samo određeni mogli priuštiti; nisu svi imali uvjete za učenje jezika, jezici su se učili isključivo u školama koje nije pohađala većina kao što je to danas slučaj.

Jezici su svojevrsni prozor u svijet. Danas se to najbolje vidi po najvećem poznavanju stranih jezika u povijesti čovječanstva. Engleski je sveprisutan; filmovi, glazba, marketing – posvuda možemo vidjeti engleske fraze koje nam nešto poručuju no sve je manje jezično pismenih, kako to?

Baš zbog sveprisutnosti jezika lako je pomisliti kako ga svi do neke mjere znamo i kako je danas više iznimka nego pravilo da netko ne zna govoriti barem engleski.

Uzimajući stvari zdravo za gotovo, postajemo nesvjesni koliko (ne)znamo što je čest problem današnjice.
Kad je jezik u pitanju to je i lako mjerljivo. Naučene fraze koje se koriste u filmovima ili u glazbenoj industriji nisu primjenjive i prikladne u poslovnom okruženju tako da ćemo imati problema ukoliko ne ulažemo u svoje znanje jezika jer uvijek postoji nešto što ne znamo i što možemo naučiti.

Pravila, barem kada je jezik u pitanju, postoje kako bi se pravilno pisalo i izgovaralo. To čini jedan jezik posebnim, način na koji se njime valja služiti. Postoje slični jezici koje dijele manje ili veće razlike ali upravo je poznavanje pravila ključan čimbenik koji čini razliku između dva slična jezika. Pravila su nešto što se, htjeli – ne htjeli prihvatiti, mora naučiti kako ne bismo činili greške po kojima će drugi čuti (a samim time i znati) da smo primjerice, španjolski naučili gledajući Sirotu malu bogatašicu. Gledanje filmova i serija na stranom jeziku su poželjni alati kojima se brusi stečeno znanje ali ne smiju biti temelj u učenju jezika.

Zamislite samo učenje njemačkog jezika bez poznavanja članova! Njemački jezik bez pravilne upotrebe članova zvučao bi nama kao hrvatski bez pravilne upotrebe padeža. Stoga upamtite da je pravilno reći „dobra večer“ jer je riječ večer ženskog roda a slično je i sa zahvaljivanjem – „hvala lijepa“ je pravilno jer je riječ hvala imenica ženskog roda pa tako i pridjev mora odgovarati imenici na koju se odnosi.

Sukladno svemu što smo naveli, savjetujemo vam da ulažete u svoje znanje jezika i da uvijek tražite pomoć ljudi koji znaju više od vas; samo na taj način možete u nečemu biti izvrsni!