Kada pitate neizvornog govornika hrvatskoga jezika je li mu naš jezik težak, uvijek ćete dobiti isti odgovor: Katastrofa! Dijelom zbog naše jezične povijesti, a dijelom zbog jezične obitelji kojoj pripada, hrvatski je jezik pravo šarenilo gramatičkih oblika i pravopisnih normi. Neizvornim je govornicima teško shvatiti razliku između č i ć (koje zapravo ne zovemo „tvrdo“ i „meko“) te ije i je, a da ne govorimo o složenom sustavu glagolskih vremena i sklonidbe imenica. I izvornim govornicima hrvatskog jezika navedeno ponekad predstavlja problem pa stoga donosimo najčešće pogrješke u hrvatskom jeziku:

1. „Raditi ću“ i „radit ću“

Prva je inačica, dakako, teška pogrješka. Ne kažemo „raditi ću sutra“. U futuru prvom, kada infinitiv na -ti dolazi prije oblika pomoćnoga glagola (ću, ćeš, će, to znamo kao pjesmicu), ispušta se -i na kraju infinitiva.

2. „Zbog“ i „radi“

Zbog je uzročni veznik, a radi je namjerni. Ne kažemo:

Došao sam u bolnicu radi slomljene ruke.

Ispravno je:

Došao sam u bolnicu zbog slomljene ruke. – uzrok dolaska u bolnicu

Ispravno je i:

Otišao sam u Austriju radi zaposlenja. – namjera odlaska u Austriju

3. „Sljedeći“ i „slijedeći“

Sljedeći je pridjev, a slijedeći prilog. Pridjevi idu uz imenice, a prilozi uz glagole:

Neka sljedeći pacijent uđe u ordinaciju. – sljedeći pacijent, sljedeći na redu

Slijedeći mačku, došao sam do napuštene kuće. – kada je slijedio mačku

4. „Vi ste napravili“ i „Vi ste napravila“

Iako ćete na zagrebačkim ulicama često čuti ovakve primjere, nisu ispravni. Uz zamjenicu koju rabimo iz poštovanja, Vi, glagol, odnosno predikat, uvijek stoji u množini muškog roda. To vrijedi neovisno o tome obraćamo li se muškoj ili ženskoj osobi:

Gospođo Matić, Vi ste me to tražila. – NE

Gospođo Matić, Vi ste me to tražili. – DA

5. „Je li“ i „Da li“

Trn u oku svih profesora hrvatskoga jezika. Mnogi naši priručnici savjetuju nas da je pri postavljanju pitanja uvijek bolje zamijeniti čestičnu/vezničku skupinu „da li“ s „je li“.

Je li on došao? – DA

Da li je on došao? – NE

 

Sljedeći put kada budete htjeli upisati tečaj njemačkog jezika ili pak tečaj ruskog jezika, sjetite se hrvatskoga i odmah će vam biti lakše. 😊

Najčešće pogrješke u hrvatskom jeziku

Tena Bukna
Profesorica engleskog i njemačkog jezika