Tečaj stranog jezika prema osobnosti djetetaSvima je već odavno poznato da djeca lako uče jezik ne samo zbog svoje dobi, već i zbog načina, odnosno metodologije učenja stranog jezika. Djeca strani jezik za predškolce uče kroz pokret, pjesmice, ples, video sadržaje i tako prirodnije upijaju jezik od starijih koji uče iz udžbenika. Većina programa koje svrstavamo u rano učenje stranog jezika za djecu upravo se i bazira na toj uopćenoj pretpostavci: sva djeca dobro uče kroz pjesmu i ples. Je li to doista tako?

Tečaj stranog jezika i osobnost djeteta
Vi kao roditelj najbolje poznajete Vaše dijete. Je li introvertirano, ekstrovertirano, voli li više sport ili mirnije aktivnosti… Sva su djeca različita, stoga ne smijemo pretpostaviti da će introvertirano i mirnije dijete dobro usvajati jezik uz tečaj njemačkog jezika ili tečaj engleskog jezika s programima plesa, pjesmica i aktivnosti u kojima mora imati blisku interakciju s drugom djecom. Za takvo su dijete bolji programi koji uključuju više samostalnosti, više slikovnog i video sadržaja, više učenja putem kartica ili situacijskog učenja. Naravno, ako dijete koje nije sklono plesu i pjesmi upišete na takav program ranog učenja, naravno da će naučiti jezik jer mlađa djeca imaju izraženiju „plastičnost“ mozga (odnosno, „upijaju kao spužve“), ali će pružati otpor i u početku biti nezainteresirano i „isključeno“. Uz učenje, djeca trebaju i uživati jer je djetinjstvo najljepše doba, doba igre i znatiželje i zato tečaj stranog jezika ne treba učiniti nečim gdje su djeca zakinuta, ušutkana i gdje trpe i bivaju marginalizirana. Zato dobar profesor prepoznaje osobnost djeteta i, iako dijete pohađa tečaj engleskog jezika uz pjesmu i ples, profesor ne inzistira na aktivnostima koje djetetu ne odgovaraju, već personalizira nastavu.

Učenje stranog jezika uz personalizaciju
Prići svakom djetetu i odabrati način ranog usvajanja stranog jezika jednako je važno kao i odabir metodologije. Ako je dijete „u fazi“ sporta, automobila ili nekog posebnog tipa igračaka, njegova je koncentracija isključivo na tome (premda to ponekad traje kratko). Stoga u usvajanje jezika treba uključiti takvu tematiku i djetetu dopustiti da se izrazi na stranom jeziku koristeći navedena sredstva, umjesto da mu se pričanje samo o tome brani ili ograničava. Takve aktivnosti mogu biti, primjerice, opisivanje omiljenog objekta, toplo-hladno pogađanje gdje je objekt, memory igra s tim objektom, ili nešto slično. Dio su naše Smart metode upravo prepoznavanje interesa đaka i oblikovanje nastave u skladu s njima, a ne metode restrikcije uz koje će dijete osjećati da ne pripada na tečaj stranog jezika. Navedeno je osobito problem kod tečajeva „stranijih“ jezika, kao što je, primjerice, tečaj njemačkog jezika za predškolce. Sam jezik je djetetu potpuno stran, stoga metode rada taj jezik ne smiju učiniti dodatno „stranijim“.

Roditelj i škola stranih jezika
Roditelj najbolje poznaje svoje dijete, njegove sklonosti, trenutne sposobnosti i interese. U našoj školi uvijek pristupamo relaciji roditelj-škola u suradničkom smislu. Svaki profesor upoznaje interese djeteta i uključuje ih u tečaj stranog jezika. Dobar profesor shvaća i da svako dijete ima svoj razvojni put u učenju stranog jezika i o tome razgovara s roditeljem, često nudeći profesionalnu i iskustvenu perspektivu roditelju. Primjerice, tečaj engleskog jezika za predškolce često je tema oko koje se lome koplja – koliko brzo dijete treba napredovati, što ako se mojem djetetu ne sviđaju teme na nastavi i sl. Tu će roditelj u razgovoru s profesorom iznijeti svoja razmišljanja i pobliže oslikati interese djeteta, a profesor će ih na nastavi sustavno uvoditi, kako bi interesi svakog djeteta u skupini bili zastupljeni. Stoga, roditelji, otvoreno komunicirajte o svojem djetetu sa školom kako bismo ga mogli pobliže upoznati i nastavu učiniti inkluzivnijom.

Sve u svemu, u ranom usvajanju treba ići principom plivanja nizvodno, prateći osobnost djeteta i njegove sklonosti i uključujući ih u usvajanje jezika, umjesto da se pliva uzvodno i generalizira tipove osobnosti i sklonosti. Tečaj stranog jezika za predškolce treba konstantno prilagođavati interesima i sposobnostima djece i zato se uvijek radujemo suradnji i povratnoj informaciji od roditelja.