Intenzivni tečaj engleskog jezika u Smart školi nudi mnoštvo prednosti, što ga čini učinkovitom i brzom metodom usvajanja jezika. Evo nekoliko ključnih prednosti upisa u takav program:

Tečaj engleskog jezika kao uranjanje u novi svijet

Prvo, intenzitet omogućuje uranjanje. Posvećujući koncentrirano vrijeme na učenje engleskog jezika, polaznici su potpuno uronjeni u jezik i kulturu, što omogućuje brže razumijevanje i usvajanje. Stalna izloženost engleskom jeziku, kako unutar tako i izvan učionice, ubrzava proces učenja i potiče polaznike da razmišljaju i komuniciraju na prirodnom jeziku. Dakle, naglasak je na komunikacijskom aspektu.

Intenzivni tečaj engleskog jezika održava se u malim grupama, što omogućuje posvećivanje pažnje profesora svakom pojedinom polazniku. To omogućuje polaznicima da dobiju trenutnu povratnu informaciju o svojim jezičnim vještinama, da se pozabave specifičnim područjima slabosti i prilagode svoje iskustvo učenja svojim individualnim potrebama. Personalizirano okruženje stvara poticajno okruženje za učenje u kojem se polaznici osjećaju ugodno vježbajući govor, slušanje, čitanje i pisanje bez straha od osude i pogreške. Osnovna parola Smarta je – sometimesyouwin, sometimesyoulearn!

intenzivni tečajIntenzivni tečaj – intenzitet i interakcija

Nadalje, ograničeno vrijeme intenzivnih tečajeva potiče dosljednost i disciplinu. S redovitom rasporedom nastave tijekom kratkog razdoblja, manja je vjerojatnost da će polaznici odugovlačiti ili izgubiti motivaciju jer imaju jasan vremenski raspored i ciljeve prema kojima moraju raditi.

Osim toga, intenzivni tečajevi engleskog često uključuju interaktivne metode podučavanja i multimedijske resurse kako bi angažirali polaznike i poboljšali učenje. Bilo kroz grupne rasprave, aktivnosti igranja uloga ili prezentacije, ove dinamične tehnike zadovoljavaju različite stilove učenja i drže polaznike aktivno uključenima u proces učenja.

Posebno izrađeni program za učenje engleskog jezika

Intenzivni tečajevi pružaju sveobuhvatan i strukturiran program koji pokriva sve aspekte znanja jezika, od gramatike i vokabulara do izgovora i kulturnih nijansi. Ovaj holistički pristup osigurava da polaznici razviju dobro zaokružene jezične vještine koje su ključne za učinkovitu komunikaciju u stvarnim situacijama. Uz usvajanje sve 4 vještine – govorenje, slušanje, čitanje i pisanje, opći tečaj engleskog jezika koji se održava intenzivnim tempom omogućuje i polaganje završnog ispita nakon kojeg škola izdaje potvrdu o znanju jezika određenog stupnja prema Europskom referentnom okviru za jezike.

Intenzivni konverzacijski tečaj

Intenzivni konverzacijski tečaj engleskog jezika nudi jedinstvene prednosti posebno skrojene za poboljšanje znanja govornog jezika. Za razliku od tradicionalnih jezičnih programa koji mogu dati prioritet gramatici i vokabularu, tečajevi usmjereni na konverzaciju daju prioritet verbalnim komunikacijskim vještinama, što ih čini idealnim za polaznike koji žele poboljšati svoju sposobnost sudjelovanja u razgovorima u stvarnom životu.

Jedna od ključnih prednosti je naglasak na praktičnoj primjeni. Uranjajući polaznike u aktivnosti govora i slušanja, ovi tečajevi pružaju brojne mogućnosti vježbanja govora engleskog u poticajnom okruženju. Ova intenzivna vježba pomaže polaznicima da steknu samopouzdanje i tečnost u spontanom izražavanju, što je ključno za učinkovitu komunikaciju u različitim društvenim i profesionalnim okruženjima.

Nadalje, intenzivni konverzacijski tečajevi često koriste interaktivne metode podučavanja kao što su grupne rasprave, debate i vježbe igranja uloga. Ove aktivnosti simuliraju scenarije razgovora iz stvarnog života, omogućujući polaznicima da razviju ne samo jezičnu kompetenciju, već i kulturnu svijest i komunikacijske strategije.

Kako se prijaviti?

Intenzivni tečaj engleskog jezika u Smart školi počinje krajem svibnja i početkom lipnja, održava se tri puta tjedno po 3 ili 2 školska sata u trajanju od 40 školskih sati te je besplatni završni ispit uključen u cijenu tečaja, kao i potvrda o znanju jezika u skladu s Europskim referentnim okvirom. Prijavite se za besplatno inicijalno testiranje znanja ovdje.