Tag Archives: koronavirus

Posljedice koronavirusa – nove riječi u engleskom jeziku

U ožujku ove godine svijet je pogodila pandemija koronavirusa koja je zaustavila i onemogućila gotovo sve segmente života. No, kako je jezik živa tvar koja se konstantno mijenja, oblikuje i preoblikuje, naravno da se i on prilagodio novonastaloj situaciji, kako ju mediji vole nazivati. U rječnik engleskog jezika godišnje uđe oko 800 novih riječi, stoga […]